SPRZEDAŻ INTERNETOWA

W ramach sprzedaży internetowej oferujemy usługi z wykorzystaniem internetowej platformy sprzedażowej, gdzie w zależności od potrzeb naszego Partnera uruchamiamy sklep dedykowany lub wykorzystujemy funkcjonujące rozwiązania. Katalog produktów może obejmować suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, wyroby i urządzenia medyczne, kosmetyki. Zapewniamy zarówno obsługę logistyczną obejmującą przyjęcie, przechowywanie w magazynie ogólnym spełniającym wymogi jakościowe, przygotowanie i wysyłkę do odbiorcy, jak również obsługę klienta.

WSPARCIE SPRZEDAŻOWE

Proponujemy kompleksową obsługę, w ramach której otrzymają Państwo indywidualnie dopasowany serwis gwarantujący osiągnięcie zakładanych celów biznesowych. Bazując na potrzebach naszych Klientów przygotowujemy strategie krótko i długoterminowe sprzedaży produktów, uwzględniające zarówno działania marketingowe jak i działania zespołów sprzedażowych. Aktywności ukierunkowane są na dotarcie do lekarzy specjalistów, lekarzy POZ, aptek, sieci aptek i hurtowni. Nie zapominamy o nowoczesnych działaniach obejmujących digital marketing Rejestracji produktu na rynku PL/EU, wprowadzania produktu na rynek.

USŁUGI PRZEŁADUNKOWE

W zakresie oferowanej usługi możemy zrealizować dla Państwa obsługę przeładunku towaru gwarantując przy tym najwyższą jakość jej wykonania oraz zachowanie bezpiecznego łańcucha dostaw. Z zachowaniem wszystkich aspektów jakościowych zgodnych z prawem farmaceutycznym, w tym DPD, realizujemy przyjmowanie dostaw z różnych źródeł i wysyłanie do jednego odbiorcy, jak również przyjmowanie dostaw z jednego źródła i wysyłanie do wielu odbiorców.

USŁUGI REJESTRACJI PRODUKTU

Rejestracja produktu to pierwszy krok na drodze rozpoczęcia dystrybucji na rynku. Dlatego też naszym Klientom oferujemy wsparcie procesu rejestracji produktu, przygotowanie dokumentacji oraz złożenie dokumentów do URPL. W ramach świadczenia usług dodatkowych oferujemy również możliwość zlecenia składania wniosków notyfikacyjnych do URPL.

USŁUGI FINANSOWE

Naszym Klientom zapewniamy możliwość skorzystania z usług finansowych w procesie Order-to-cash, w zakresie:
- fakturowania odbiorców w imieniu Klienta
- zarządzania zamówieniami wraz z oceną kredytową odbiorcy, przyjmowanie zamówień, wprowadzanie danych i logistykę
- usługi fakturowania w imieniu Klienta, w tym dopasowywanie danych na fakturach, wystawianie i rozsyłanie faktur
- zarządzania płatnościami, w tym weryfikację płatności, wysłanie monitów i wezwań do zapłaty
- windykacją należności
- alokowaniem płatności
Nasze usługi świadczymy przez wykwalifikowany zespół z długoletnim doświadczeniem.

USŁUGI IT

W branży farmaceutycznej regulowanej przez PF, w tym GxP, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, jakości produktu i integralności danych konieczne jest przeprowadzenie walidacji systemów skomputeryzowanych. W ramach naszych usług IT wspieramy naszych Klientów w przeprowadzeniu procesu walidacji tych systemów wraz z kwalifikacją infrastruktury. Zapewniamy fachowe wsparcie merytoryczne, możliwość wykonania części/całego procesu walidacji lub rewalidacji, zgodnie z GAMP5 wraz z przygotowaniem wymaganej dokumentacji.

PRZEPAKOWYWANIE

Nasze usługi wykonujemy w oparciu o najwyższe standardy jakościowe, w tym określone w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. oraz (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. a także ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Zakres świadczonych usług obejmuje:
- pakowanie produktu w opakowania jednostkowe,
- przepakowanie produktu związane z wymianą kartonika jednostkowego i jeśli dotyczy ulotki,
- etykietowanie opakowań bezpośrednich lub kartoników jednostkowych,
- nadrukowanie nr serii i dat ważności na płaskich kartonikach jednostkowych,
- pakowanie opakowań jednostkowych w zbiorcze opakowania transportowe,

TOP