Import Produktów Leczniczych

Prowadzimy działalność importową produktów leczniczych w oparciu o umowy kontraktowe z podmiotami odpowiedzialnymi, wytwórcami oraz innymi importerami na podstawie zezwolenia wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Umożliwiamy wprowadzanie do obrotu na terenie Polski produktów leczniczych wyprodukowanych poza terytorium Unii Europejskiej zapewniając certyfikację serii importowanych produktów przez Osobę Wykwalifikowaną jak również pełnimy rolę fizycznego miejsca importu. Badania laboratoryjne przeprowadzane są w laboratoriach wskazanych przez naszego Partnera lub PHOENIX.

Euzebiusz Urbański

Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Biznesu
Telefon: (+48) 605-970-967
Email: eurbanski@pharma.com.pl
TOP