Dedykowane Hurtownie Producenckie

PHOENIX w Polsce, od wielu lat, z sukcesem wspiera swoich Partnerów we wdrożeniu modelu biznesowego opartego na własnej hurtowni farmaceutycznej.

W tym celu zapewniamy przygotowanie, odpowiednio dostosowanego do potrzeb naszego Klienta, magazynu spełniającego wymogi Prawa Farmaceutycznego i DPD. Przygotowane magazyny wyposażone są w wymagane systemy i urządzenia, takie jak np. HVAC, kontrola dostępu, system alarmowy, CCTV, regały, komory chłodnicze jak również WMS oraz system do całodobowego monitorowania temperatury i wilgotności.

Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia GIF na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

Dokumentacja taka obejmuje m.in.:

  • procedury
  • opis techniczny sporządzony przez osobę uprawnioną
  • decyzja SANEPID dla lokalu przeznaczonego na hurtownię farmaceutyczną
  • walidację systemów skomputeryzowanych – WMS oraz system monitorowania warunków przechowywania.


W zależności od oczekiwań naszego Partnera przygotowujemy odpowiednie dla jego potrzeb interfejsy pomiędzy naszym WMS a jego systemami. Aktywności w hurtowni prowadzone są przez doświadczonych pracowników PHOENIX, przeszkolonych zarówno z DPD jaki i procedur wdrożonych w danej hurtowni farmaceutycznej Klienta.

W celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi, wraz z naszym Partnerem, wdrażamy system KPI będący przedmiotem okresowych weryfikacji.

Dążąc do ciągłej poprawy jakości oferowanych przez nas usług, zapewniamy cykliczne spotkania operacyjne w celu omówienia aspektów jakościowych, logistycznych i informatycznych.

Euzebiusz Urbański

Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Biznesu
Telefon: (+48) 605-970-967
Email: eurbanski@pharma.com.pl

Michał Jaroszewski

Kierownik ds. Rozwoju Biznesu
Telefon: (+48) 605-970-953
Email: mjaroszewski@pharma.com.pl
TOP